Platformy Xiaozhu.com a agoda oznámily vznik globálního strategického partnerství s cílem zkvalitnění sdíleného ubytování

By , in PR PR World on .

PEKING, 13. bÅ™ezna 2018 — Nejrychleji rostoucí Ä�ínská platforma pro sdílené ubytování Xiaozhu.com oznámila, že uzavÅ™ela globální strategické partnerství s celosvÄ›tovou internetovou rezervaÄ�ní platformou agoda, Ä�lenem spoleÄ�nosti Booking Holdings. Spolupráce tÄ›chto dvou spoleÄ�ností se zaměří na oblasti registrace, inovace technologií a služeb, propagaci znaÄ�ek a marketing, Ä�ímž využijí zkuÅ¡enosti a poznatky z různých trhů, aby mohly pÅ™inést svým zákazníkům na celém svÄ›tÄ› novou ubytovací zkuÅ¡enost pÅ™i sdílení domácností. V poÄ�áteÄ�ní fázi této spolupráce budou oba partneÅ™i sdílet svůj inventář, což pro každou platformu bude pÅ™edstavovat 100 000 položek na seznamu. 

Since launching its overseas business in 2017, Xiaozhu now covers listings in over 100 overseas cities, with a particularly strong upward trend in booming homestay markets like Japan and Thailand.
Since launching its overseas business in 2017, Xiaozhu now covers listings in over 100 overseas cities, with a particularly strong upward trend in booming homestay markets like Japan and Thailand.

Platforma agoda je jednou z nejrychleji rostoucích internetových cestovních agentur, která svým zákazníkům na celém svÄ›tÄ› nabízí 1,8 milionu ubytovacích možností. Od vstupu na Ä�ínský trh v roce 2015 se agoda propracovala na jednu z pÅ™edních pozic pro rezervaci ubytování pro Ä�ínské turisty cestující do zahraniÄ�í a také pro zahraniÄ�ní turisty navÅ¡tÄ›vující Čínu.

Spencer Low, výkonný Å™editel pro oblast Å¡irší Číny, vysvÄ›tluje: „Toto partnerství nabídne alternativu tradiÄ�ního hotelového ubytování v ÄŒÃ­nÄ› a pomůže cestovatelům, kteří oÄ�ekávají vÄ›tší výbÄ›r ubytovacích možností. SpoleÄ�nosti Xiaozhu a agoda budou moci spoleÄ�nÄ› nabídnout jednoduchý přístup k ubytování s různými výhodami. Jednou z nich je flexibilita spoleÄ�ného pobytu vÄ›tšího poÄ�tu osob v jedné vÄ›tší budovÄ›, když cestují jako skupina přátel nebo rodina, a druhou je více možností pro osoby na služební cestÄ›, které by si chtÄ›ly užít komfortu domova. Navíc se tyto nové nabídky odliÅ¡ují také cenovými pásmy, abychom uspokojili cestovatele s různými finanÄ�ními možnostmi. PevnÄ› věříme, že kombinace bohatých zkuÅ¡eností spoleÄ�nosti Xiaozhu z Ä�ínského trhu a poznatky spoleÄ�nosti agoda jako globální internetové cestovní kanceláře pozvednou zkuÅ¡enosti zákazníků s námi nabízenými pobyty na vyšší úroveň.”

Chen Chi, spoluzakladatel a generální Å™editel spoleÄ�nosti Xiaozhu, také oznaÄ�il toto spojení sil za oboustrannÄ› výhodnou spolupráci. CelosvÄ›tový úspÄ›ch firmy agoda, zejména její zkuÅ¡enosti z asijských zemí, zvýší dynamiku globalizace spoleÄ�nosti Xiaozhu. „Vzhledem k tomu, že aktivní i pasivní cestovní ruch v ÄŒÃ­nÄ› rychle roste, platformy nabízející pobyty musí být schopny poskytovat vysoce kvalitní služby spotÅ™ebitelům na celém svÄ›tÄ›. PrávÄ› proto platforma Xiaozhu rozvíjí spolupráci s partnery ze svého odvÄ›tví,” vysvÄ›tluje pan Chen.

Od zahájení svého působení v zahraniÄ�í v roce 2017 dokázala spoleÄ�nost Xiaozhu získat ubytovací kapacity ve více než 100 zámoÅ™ských mÄ›stech, kdy obzvláštÄ› silný rostoucí trend zaznamenává na rozvíjejících se trzích s ubytováním v domácnostech Japonska a Thajska. V dokumentu s názvem „Zpráva z průzkumu ekonomiky sdílení v ÄŒÃ­nÄ› v letech 2017-2018″, vydaném agenturami Nanfang Daily, Nanfang+ APP a iMedia Research v únoru tohoto roku, byla platforma Xiaozhu zaÅ™azena na první místo v Å¾ebříÄ�ku konkurenceschopnosti v odvÄ›tví sdílení domácností.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/653639/Xiaozhu.jpg

SOURCE Xiaozhu.com

The following two tabs change content below.
Jasmine Petters

Jasmine Petters

Jasmine hails from the city of Nizams, Hyderabad, and is currently pursuing her M.D. from there only. She is an internet wizard and has keen passion in All Things tech. She is a regular Comment contributor for The Daily Telescope and writes a Web column, in which she covers war, sports, and everything in between.
%d bloggers like this: