Novo Nordisks kapitalmarkedsdag 2017

By , in PR PR World on .
Bagsværd, den 21. november 2017 – Novo Nordisk afholder i dag kapitalmarkedsdag, hvor ledelsen vil give en opdatering om virksomhedens forsknings- og udviklingsstrategi, kommercielle strategi og nuværende markedsdynamikker. Det er Novo Nordisks ambition at styrke sit lederskab yderligere på det globale marked for diabetes- og fedmebehandling gennem forskning, udvikling og markedsføring af forbedrede insulin- og GLP-1-analoger samt helt nye klasser af biologiske lægemidler. Novo Nordisk ønsker desuden at skabe fornyet vækst i Biopharm-området.Programmet omfatter følgende hovedtemaer:Novo Nordisks forsknings- og udviklingsstrategi og vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes- og fedmebehandling samt udvidelse af fokusområderne til også at omfatte andre alvorlige kroniske sygdommeNovo Nordisks kommercielle strategiske prioriteringer som den førende virksomhed på det globale marked for diabetesbehandling med fokus på maksimering af væksten på insulinområdet samt udvidelse af GLP-1-markedetNovo Nordisks ambition om at udbygge det globale marked for fedmebehandlingMarkedsdynamikker i International Operations og Nordamerika med fokus på kommercielle ambitioner og kommende produktlanceringer.Kapitalmarkedsdagen 2017 vil desuden omfatte breakout-sessioner om semaglutid i tabletform (oral semaglutid) og den tilknyttede produktionsudvidelse, regionerne i International Operations: Region China og Region AAMEO (Afrika, Asien, Mellemøsten og Oceanien) samt en opdatering om forretningsdynamikken i Biopharm Operations.NOVO NORDISKS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSTRATEGI OG VIGTIGE UDVIKLINGSPROJEKTER
Novo Nordisks forsknings- og udviklingsstrategi vil blive præsenteret med særlig fokus på vigtige konkurrencefordele gennem hele værdikæden i forskning og udvikling samt udvidelsen til andre alvorlige kroniske sygdomme. Præsentationen vil gennemgå virksomhedens forsknings- og udviklingsstrategi for levering af fremtidens innovative proteinbaserede lægemidler, der retter sig mod udækkede medicinske behov, med afsæt i interne forsknings- og udviklingskompetencer og aktiver, udvidelse til andre kroniske sygdomsområder samt øget fokus på ekstern innovation. Herudover vil der blive givet en opdatering om de seneste kliniske resultater for vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes- og fedmebehandling samt en række projekter indenfor hæmofili og vækstforstyrrelser. De forventede udviklingsmæssige og regulatoriske milepæle i 2018 vil også blive beskrevet, herunder den forventede rapportering af resultater fra det kliniske fase 3a-udviklingsprogram PIONEER med semaglutid i tabletform (oral semaglutid), hvor alle 10 studier i programmet forventes at blive afsluttet i 2018.
NOVO NORDISKS KOMMERCIELLE PRIORITERINGER INDENFOR DIABETESBEHANDLING
Novo Nordisks kommercielle prioriteringer indenfor diabetesbehandling vil blive præsenteret i to sessioner med fokus på henholdsvis insulin og GLP-1. Novo Nordisk har foretaget en klar prioritering om at maksimere den globale insulinforretning gennem øgede markedsandele målt i såvel værdi som volumen drevet af den innovative projektportefølje for den nye generation af insulin og et kommercielt fokus i tråd med den specifikke markedsmodenhed og tilskudssituation i de enkelte lande. Novo Nordisk vil fortsat fokusere på at styrke sit lederskab indenfor GLP-1, men også på at udvide det samlede GLP-1-marked drevet af den forventede introduktion af ugentlig semaglutid i injektionsform (subkutan semaglutid). Efter afslutning af det kliniske fase 3a-udviklingsprogram med oral semaglutid til dosering én gang dagligt vil det kommercielle fokus blive rettet mod lancering i større geografiske markeder forudsat en succesfuld klinisk og regulatorisk proces.
NOVO NORDISKS AMBITION OM AT UDBYGGE DET GLOBALE MARKED FOR FEDMEBEHANDLING
Novo Nordisk er gennem lanceringen af Saxenda® i flere end 20 lande blevet en af verdens førende virksomheder indenfor fedmebehandling. Novo Nordisk har en ambition om at udbygge markedet for fedmebehandling yderligere, dels ved at fortsætte den globale lancering af Saxenda® og dels ved at fortsætte indsatsen for at få fedme anerkendt som en kronisk sygdom og dermed udvide grundlaget af receptudskrivere.
Efter de positive kliniske fase 2-resultater med subkutan semaglutid til behandling af svær overvægt planlægger Novo Nordisk at påbegynde et klinisk fase 3a-udviklingsprogram, STEP, med ugentlig subkutan semaglutid i 2018. Det globale kliniske program forventes at omfatte ca. 4.500 svært overvægtige deltagere, og alle hovedstudier i dette program vil strække sig over 68 uger. Foruden fase 3a-programmet STEP har Novo Nordisk også planer om at påbegynde et stort kardiovaskulært sikkerhedsstudie i 2018 med ugentlig subkutan semaglutid indenfor fedme med en forventet deltagelse af ca. 12.500 deltagere.MARKEDSDYNAMIKKER I INTERNATIONAL OPERATIONS OG USA
Markedsdynamikken i International Operations vil blive gennemgået med fokus på kommercielle ambitioner og de forskelligartede udfordringer, der gælder i de fem regioner. Markedsmulighederne i USA er fortsat signifikante trods den udfordrende situation i forhold til betalerne af sundhedsydelser, og der vil blive redegjort for Novo Nordisks planer for den forventede kommende lancering af ugentlig semaglutid samt for det fortsatte arbejde med at forbedre positionen indenfor insulinmarkedet.
WEBCAST
Alle vigtige præsentationer kan følges direkte over nettet som webcast via investorsektionen på novonordisk.com og vil efterfølgende være tilgængelige samme sted. Materiale til kapitalmarkedsdagen 2017 vil være tilgængeligt fra den 21. november ca. kl. 8.30 CET på investorsektionen på novonordisk.com.
Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.Yderligere information                                  
                                  
Selskabsmeddelelse nr. 87 / 2017 
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe6eeab3-9f03-4465-a530-8eeecf3224cf
The following two tabs change content below.
Sarah Thompson

Sarah Thompson

Sarah is a financial reporter, focusing on technology, national security, and policing. Before joining Daily Telescope she worked as a staff writer at Fast Company and spent two years as a foreign correspondent in Turkey. Her work has been published in Al Jazeera America, The Nation, Vice News, Motherboard, and many other outlets.
%d bloggers like this: